TRANSPORT MĂRFURI

TRANSPORT COLETE
Oferim servicii de transport colete din ROMÂNIA către orașe din ITALIA și din ITALIA către ROMÂNIASunt supuse taxelor de transport doar coletele trimise din Italia în România. Prevederile de mai jos reprezintă un rezumat al termenilor și condițiilor SC EUROCONSTANTIN SRL. Prevederile complete ale acestor termeni și condiții pot fi găsite la oricare dintre sediile SC EUROCONSTANTIN SRL din România și Italia.

DREPTUL LA INSPECȚIE
Compania își rezervă dreptul de a deschide și de a controla expedierile (colete sau plicuri) pentru orice motiv întemeiat sau dacă există suspiciuni cu privire la conținut, pe toată perioada transportului. Dumneavoastră sunteți de acord cu acesta, implicit, prin semnarea documentului de transport.

RĂSPUNDEREA COMPANIEI
Compania este răspunzătoare pentru pierderea, deteriorarea sau distrugerea expedierilor, cauzate din vina exclusivă a angajaților săi.

LIMITAREA RĂSPUNDERII
Răspunderea SC EUROCONSTANTIN SRL pentru pierderea/deteriorarea totală sau parțială a unui colet:

  • pentru coletele fără valoare declarată, suma despăgubită va fi de 150 Euro sau cota altera parte din partea pierdută/distrusă;
  • pentru produsele fragile, ambalate necorespunzător, firma nu-și asumă nici o răspundere în cazul deteriorării pe timpul transportului; din motive de siguranță, nu sunt admise la transport materiale explozibile, muniție, materiale iritante, gaze comprimate (butan, propan, oxigen), lichide inflamabile (acetonă și benzină), precum și toate celelalte articole menționate ca fiind interzise prin legile aflate în vigoare.

RĂSPUNDEREA EXPEDITORULUI
Prin semnarea documentului de transport, expeditorul este răspunzător de următoarele:

  • conținutul expedierii a fost în mod corect descris și adresa destinatarului este corectă și completată vizibil;
  • conținutul expedierii a fost împachetat astfel încât să fie protejat împotriva unor riscuri obișnuite;
  • a declarat toate bunurile ce vor fi expediate.

RECLAMAȚII
În cazul deteriorării coletelor în timpul transportului, orice reclamație se va face direct delegatului firmei în momentul sosirii la destinație; orice reclamație ulterioară nu va fi luată în considerare.